Temaplan Næring

I en verden som stadig endres, står Steinkjer overfor unike utfordringer og muligheter. Sammen skal vi forme en lys fremtid gjennom samarbeid, innovasjon, og et sterkt fokus på nærings- og kulturliv. Vi må tenke nytt, vi må samarbeide mer og alle kan bidra. Temaplan næring er en ambisiøs plan for næringsutvikling i Steinkjer ut 2032.

Les saken: 1000 nye arbeidsplasser i 2032?

Fakta om Temaplan næring

  • Vedtatt i Kommunestyret i Steinkjer 21.6.2023
  • Temaplan Næring har 1000 flere sysselsatte i privat sektor som overordnet målsetting, innen utgangen av 2032
  • De tre satsingsområdene er: 1- Bio- og sirkulærøkonomi, 2- Teknologi og grønn energi, 3- Opplevelser og handel
  • Steinkjer Næringsselskap (SNS) er prosjektleder for Temaplan næring, og skal jobbe tett på næringslivet og andre utviklingsaktører i perioden
  • Torsdag 15. februar arrangerte SNS kickoff på Steinkjer kulturhus med over 100 deltakere for å få innspill til arbeidet.

Hva skjer nå?

Det er stort engasjement i arbeidet med å utvikle Steinkjer. Alle innspill som ble gitt på kickoff 15. februar på Steinkjer kulturhus, er gått gjennom og sortert. Innspillene bruker vi for å se om det er viktige tiltak vi ikke har fått med oss, eller om vi stort sett er på rett vei. Les innspillene her.

I løpet av 2024 skal Steinkjer kommune lage en plan (kommuneplanens arealdel) som viser hvordan vi bruker områdene våre i framtiden. Planen angir hvor vi kan bygge og hvilke aktiviteter som er tillatt. Den tar også hensyn til viktige faktorer og nasjonale mål. Det kom 70 forslag nye arealer innen fristen i april 2023, 15 av disse var næringsareal.

Tilgang på energi vil være et viktig konkurransefortrinn i årene som kommer, og vi er i gang med flere prosjekter for å se på hvordan vi kan bli bedre til å utnytte energien som finnes, og hvordan vi kan produsere ny, grønn fornybar energi.

Det har kommet flere henvendelser fra aktører som ønsker å sette i gang med utviklingsprosjekter, og vi ønsker gjerne flere. Ta kontakt hvis du har en ide du ønsker å snakke med oss om.

Kickoff Temaplan Næring Steinkjer

Innlegg relatert til temaplan næring

Mange aktører ønsker å se på utviklingen av en hel bydel

27. juni 2024

Mandag 24. juni ble det arrangert oppstartsmøte for en mulig forstudie knyttet til havneområdet i Steinkjer. Trondheim Havn var initiativtaker, og over 25 personer deltok på et arbeidsmøte.

Historisk signering i Steinkjer under Framtidsfredag.

Historisk signering for blågrønn industri under Framtidsfredag i Steinkjer

21. juni 2024

Avtalen Malm Biogass, SalMar Settefisk og 46 trønderske gårdbrukere signerte på InnoCamp under Framtidsfredag i Steinkjer, reduserer klimagassutslippene med 30.000 tonn CO2e årlig. Nå blir skit fra settefisk og kyr til biodrivstoff for skip og tungtransport. Klimakuttet tilsvarer om lag 20 prosent av de totale klimagassutslippene i Steinkjer, kommunen hvor både SalMars aktuelle settefiskanlegg og…

Jacob B. Almlid og Lillian Strand foto Ida vals

Store ambisjoner for grønt industriløft i Trøndelag

13. juni 2024

Store deler Trøndelags industrinæring har samlet seg i et nytt nettverk for grønn omstilling.  – Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Målet er å lage en Trøndelagsportefølge, som viser hvordan vi skal nå de nasjonale målene med å kutte utslipp og gjennomføre grønn omstilling, sier leder Lillian Strand for Grønt…

Bodil Vekseth og Karl Christian Aag

Høy svarprosent og klar tale fra folk i Malm og Follafoss

31. mai 2024

Næringsutvikling, variert arbeidsmarked og utvikling av boliger og tomter betyr mye for folk i Malm og Follafoss. Tilgang på offentlige servicetilbud og bompengenivå veier også tungt når valget om bosted og arbeidssted skal tas.  Dette viser spørreundersøkelsen som ble sendt ut til de som bor og jobber i Malm og Follafoss. Omtrent 800 mennesker har…

Beitstad

Velkommen til kickoff Vekst i Vest i Beitstad

27. mai 2024

  Beitstad Frivilligsentral og Steinkjer Næringsselskap ønsker å samle gode krefter i Beitstad til et møte på Jadarheim torsdag 30. mai kl. 19.00. Målet er å skape vekst i vestdelen av kommunen, bidra til økt rekruttering, fokusere på økt tilflytting og å leve, bo og jobbe i vest.  Vi ønsker at ledere i frivillighet, næringsliv…

Oftenåsen i Steinkjer. Verdens største hagestol foto Espen Andre Våde

Velkommen til Steinkjer!

2. mai 2024

Det er nå laget en film, som fritt kan brukes av bedrifter i Steinkjer i sitt rekrutteringsarbeid.

Autoklubb Malm. Foto Kjell Rune Langseth

Autoklubben i Malm blir et sted å være for ungdom

16. april 2024

Tidligere har det vært både bilverksted og blikkenslagerverksted i lokalene. Nå blir det Autoklubb.

Mære landbruksskole

Regjeringen styrker Mære landbruksskole – nå blir det studiesenter

12. april 2024

Har tilbydt kurs og studier i 20 år. Nå mottar de tilskudd fra regjeringen på 644.000 kroner.

Steinkjer er en av Norges beste studentbyer viser en ny undersøkelse.

Steinkjer er en populær studentby

21. mars 2024

En rykende fersk kåring har plassert Steinkjer på topp 10-listen over Norges beste studentbyer.

Steinkjer Mekaniske melder om optimisme i Malm

18. mars 2024

I 2023 kjøpte Steinkjer Mekaniske verkstedet der Fosdalen holdt til. Det har de ikke angret på.

Kontaktperson

Gunn Tangstad

Seniorrådgiver