Temaplan Næring

I en verden som stadig endres, står Steinkjer overfor unike utfordringer og muligheter. Sammen skal vi forme en lys fremtid gjennom samarbeid, innovasjon, og et sterkt fokus på nærings- og kulturliv. Vi må tenke nytt, vi må samarbeide mer og alle kan bidra. Temaplan næring er en ambisiøs plan for næringsutvikling i Steinkjer ut 2032.

Les saken: 1000 nye arbeidsplasser i 2032?

Fakta om Temaplan næring

  • Vedtatt i Kommunestyret i Steinkjer 21.6.2023
  • Temaplan Næring har 1000 flere sysselsatte i privat sektor som overordnet målsetting, innen utgangen av 2032
  • De tre satsingsområdene er: 1- Bio- og sirkulærøkonomi, 2- Teknologi og grønn energi, 3- Opplevelser og handel
  • Steinkjer Næringsselskap (SNS) er prosjektleder for Temaplan næring, og skal jobbe tett på næringslivet og andre utviklingsaktører i perioden
  • Torsdag 15. februar arrangerte SNS kickoff på Steinkjer kulturhus med over 100 deltakere for å få innspill til arbeidet.

Hva skjer nå?

Det er stort engasjement i arbeidet med å utvikle Steinkjer. Alle innspill som ble gitt på kickoff 15. februar på Steinkjer kulturhus, er gått gjennom og sortert. Innspillene bruker vi for å se om det er viktige tiltak vi ikke har fått med oss, eller om vi stort sett er på rett vei. Les innspillene her.

I løpet av 2024 skal Steinkjer kommune lage en plan (kommuneplanens arealdel) som viser hvordan vi bruker områdene våre i framtiden. Planen angir hvor vi kan bygge og hvilke aktiviteter som er tillatt. Den tar også hensyn til viktige faktorer og nasjonale mål. Det kom 70 forslag nye arealer innen fristen i april 2023, 15 av disse var næringsareal.

Tilgang på energi vil være et viktig konkurransefortrinn i årene som kommer, og vi er i gang med flere prosjekter for å se på hvordan vi kan bli bedre til å utnytte energien som finnes, og hvordan vi kan produsere ny, grønn fornybar energi.

Det har kommet flere henvendelser fra aktører som ønsker å sette i gang med utviklingsprosjekter, og vi ønsker gjerne flere. Ta kontakt hvis du har en ide du ønsker å snakke med oss om.

Kickoff Temaplan Næring Steinkjer

Innlegg relatert til temaplan næring

Prosjektleder for Temaplan næring Gunn Tangstad vil ha engasjement og samarbeid. Foto: Silje Øksnes Kolås

Meld deg på kickoff for et blomstrende Steinkjer

31. januar 2024

Bli med på kickoff for temaplan Næring i Steinkjer kulturhus 15. februar 2024.

Kontaktperson

Gunn Tangstad

Seniorrådgiver