Næring og industriareal

Søker du etter næringsareal?

Steinkjer Næringsselskap står klar med en guide for å hjelpe deg fra start til mål. Ta kontakt med Jacob Almlid for mer informasjon og veiledning.

Bilde av Industri Follafoss - Foto: Atilla Haugen
Steinkjer-Næringsselskap-019

Steinkjer tilbyr

 • Fornybar grønn energi, prosessvann og råvarer
 • Effektive og konkurransedyktige logistikkløsninger
 • Kultur for samarbeid mellom bedrifter som gir synergier og økt konkurransekraft
 • Tilgang til etablerte klynger
 • Godt samarbeid med offentlige tjenester for rask og effektiv saksbehandling
 • Kapasitet for å bistå bedriftene opp mot offentlige instanser både lokale, regionale og nasjonale til søknadsbehandling, forhåndskonferanser m.v.
 • God tilgang fou- , innovasjons- og kunnskapsmiljøer
 • Veiledning og kobling til offentlige finansieringsordninger
 • Kunnskap om- og kobling mot investormiljøer
 • Kunnskapsmiljøer om bærekraft, bioøkonomi og sirkulær økonomi
 • Tilgang på kompetent arbeidskraft

Kontaktperson

Jacob Br. Almlid

Seniorrådgiver