Næringsfond

Gründere og bedrifter som jobber med en nyskapende forretningside, forretnings-utvikling eller andre utviklingsprosjekt, kan søke om støtte fra næringsfond.

pexels-alexander-suhorucov-6457544

Lokalt og regionalt næringsfond

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles gjennom hele året. Det må påregnes saksbehandlingstid. Her finner du en VIDEO for hvordan du registrerer en søknad. Vedtekter fondet 150517 er forteller deg om prosjektet er søkbart.

Utbetaling

Utbetaling av støtte gjøres i prinsippet etter at prosjektet er gjennomført og det er levert regnskaps- og prosjektrapport. Delutbetaling av fondsmidler i de kommunale og det regionale næringsfondet følger Trøndelag Fylkeskommune sin praksis, det vil si at første del av tilskuddet kan utbetales når halvparten av prosjektet er ferdig. Her finner du informasjon om Rapportering via Regionalforvalting bruksanvisning

Hva søker du støtte om hvor?

Kommunalt næringsfond, og den lokale andelen av Inntrøndelag næringsfond skal brukes på forretningsideer og næringsutvikling som er nyskapende og ikke konkurransevridende (ingen som gjør akkurat det du tenker å gjøre i din nye bedrift). Forretningsideene/ utviklingsprosjektene skal ha et lokalt marked i Steinkjer kommune, og/eller Inntrøndelagsområdet.  Samarbeidsprosjekter og tiltaksprosjekter for næringsutvikling og tiltak knyttet til akkvisisjon kan støttes fra fondet

Det gis ikke støtte til gjeldssanering, rent driftstilskudd til bedrifter eller ordinære kommunale oppgaver. Det gis i prinsippet ikke støtte til omsettelig materiell. Videre kan det ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelig overføring over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.  Som hovedregel kan det ikke gis bedriftsretta støtte fra fondet til ordinær handel- og servicenæring etablert i Steinkjer sentrum.

Forretningsideer som har et regionalt marked skal du søke Inntrøndelag regionalt fond.

Forretningsideer med høy grad av innovasjon og nyskaping, og som minimum har Norge son marked, skal henvendes til Innovasjon Norge – men veiledningen skjer i 1. linjetjenesten i den enkelte kommune. Her i Steinkjer skjer det hos oss i Steinkjer Næringsselskap.

Hvordan søke?

Søknadene skal skrives inn i et elektronisk søknadsskjema som du kommer inn på ved å opprette en bruker og registrere en søknad.

Registrere deg som søker og opprette en søknad gjennom denne elektroniske portalen. Det ligger en brukermanual øverst i høyre hjørne på hjemmesiden, og der kan du klikke deg gjennom hvordan du oppretter søknad. Vi tilbyr også veiledning.

Registrer søknad

Kontaktperson

Gunn Tangstad

Seniorrådgiver