Næring i Steinkjer

Steinkjer Næringsselskap er Steinkjer kommune sitt utviklingsselskap. Vi hjelper deg med gratis veiledning, hjelp til å finne næringsareal, eller rådgivning til hvor du kan søke offentlige midler til ditt utviklingsprosjekt.

Få gratis veiledning

Etabler en lønnsom bedrift

Realiser drømmen

Aktuelt

Jacob B. Almlid og Lillian Strand foto Ida vals

Store ambisjoner for grønt industriløft i Trøndelag

Store deler Trøndelags industrinæring har samlet seg i et nytt nettverk for grønn omstilling.  – Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, SIVA, Innovasjon Norge og…

Les mer
Sverre Luktvasslimo ved InnTre Kjeldstad

InnTre Energi styrker satsingen på fjernvarme – bygger nytt fyringsanlegg i Verdal

Et nytt fyringsanlegg er på vei opp i Verdal, og nesten 1300 meter fjernvarmerør graves ned på Ørin for å utvide og kunne tilby mer…

Les mer
Bodil Vekseth og Karl Christian Aag

Høy svarprosent og klar tale fra folk i Malm og Follafoss

Næringsutvikling, variert arbeidsmarked og utvikling av boliger og tomter betyr mye for folk i Malm og Follafoss. Tilgang på offentlige servicetilbud og bompengenivå veier også…

Les mer
tavle1

Om Steinkjer Næringsselskap

Vi bistår deg med utvikling av din forretningside eller bedrift. Vi kan også hjelpe deg med å finne næringsareal i Steinkjer kommune og nærliggende kommuner.

Vi har prosjektledelse på utviklingsprosjekter, hovedsakelig på oppdrag fra Steinkjer kommune, men også noen få for private aktører.

Selskapet eies av Steinkjer kommune (100 %) og ble etablert i 1992. Vi har kontorer på Næringstorget i Steinkjer, Skolegata 22, InnoCamp, 7713 Steinkjer.