Velkommen til kickoff Vekst i Vest i Beitstad

27. mai 2024

Beitstad
Beitstad

 

Beitstad Frivilligsentral og Steinkjer Næringsselskap ønsker å samle gode krefter i Beitstad til et møte på Jadarheim torsdag 30. mai kl. 19.00. Målet er å skape vekst i vestdelen av kommunen, bidra til økt rekruttering, fokusere på økt tilflytting og å leve, bo og jobbe i vest. 

Vi ønsker at ledere i frivillighet, næringsliv og kommunale virksomheter i Beitstad, og alle andre som er interessert i utviklingen av et godt lokalsamfunn kommer på Jadarheim på Beitstad torsdag.

Næringslivet i Follafoss, Malm og Beitstad har sammen med Steinkjer kommune etablert prosjekt Vekst i Vest. Målet er å skape vekst i vestdelen av kommunen, bidra til økt rekruttering, fokusere på økt tilflytting og å leve, bo og jobbe i vest.
 
Vi markerer kick-off i Beitstad med møte på Jadarheim torsdag 30. mai kl. 19.00. Klikk gjerne “skal” på Facebookarrangementet vårt. Arrangementet finner du her: https://www.facebook.com/events/1509786246603026
 
Det blir en presentasjon av Vekst i vest og av funnene i spørreundersøkelsen (innhentet i Verran) for prioritering av mest mulig treffsikre tiltak.
 
Vi ønsker mest mulig dialog og innspill, og ikke minst hva som forventes av Beitstad, og hva kan vi forvente å få ut av prosjektet?
 
Det blir kaffe og enkel servering. Velkommen1