1000 nye arbeidsplasser innen 2032?

08. februar 2024

Fra venstre seniorrådgiver Jacob Brekken Almlid i Steinkjer Næringsselskap, produksjonsleder Jon Ivar Hovd Salmar Settefisk, seniorrådgiver Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap, CEO Egil Andersen Antec Biogas, seniorrådgiver Gunn Tangstad i Steinkjer Næringsselskap og leder Anita Østby i Steinkjer Næringsforum.
Et bredt samarbeid må til for å løfte Steinkjer og privat næringsliv. Bildet er fra Industriens uke på Salmar settefisk på Tjuin i Malm industripark. Fra venstre seniorrådgiver Jacob Brekken Almlid i Steinkjer Næringsselskap, produksjonsleder Jon Ivar Hovd Salmar Settefisk, seniorrådgiver Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap, CEO Egil Andersen Antec Biogas, seniorrådgiver Gunn Tangstad i Steinkjer Næringsselskap og leder Anita Østby i Steinkjer Næringsforum.

Vi vil at store og små bedrifter i Steinkjer stiller til start, for det er i privat næringsliv de tusen nye arbeidsplassene skal skapes. Startskuddet går torsdag 15. februar kl. 14. Det blir en maraton fram til 2032, og vi må legge en god plan sammen. 

Derfor har Steinkjer næringsselskap invitert til et kickoff til det som skal bli tidenes satsing på næringsutvikling i Steinkjer. Vi skal samle engasjerte folk fra privat næringsliv, offentlig forvaltning og kulturliv på Steinkjer kulturhus til kickoff. Vi må snakke sammen. 

Her kan du melde deg på kickoff.

Med referanser til NAV-direktør Torbjørn Aas’ kronikk om fremtidens arbeidsliv, vil Steinkjer få en demografisk endring, som vil påvirke vårt arbeidsliv betydelig.

Ifølge Aas vil Trøndelag oppleve en befolkningsvekst på rundt 40.000 innbyggere innen 2050, hovedsakelig i aldersgruppen 67 år og eldre.

Dette betyr at vi må tenke nytt om arbeidskraften. Vi må ikke bare fokusere på å tiltrekke oss nye talenter, men også inkludere de som står utenfor arbeidsmarkedet. Dette inkluderer unge voksne, innvandrere, eldre arbeidstakere og de med ulike helseutfordringer. 

Dette er kjernen i Temaplan næring, som har som mål å skape 1000 nye arbeidsplasser i privat sektor innen 2032. Men hvordan? 

Torbjørn Aas direktør NAV Trøndelag
Torbjørn Aas direktør i NAV Trøndelag kommer til kickoff på Steinkjer kulturhus 15. februar. Han mener vi må tenke radikalt nytt framover på rekruttering.

I OECD-rapporten «Rethinking Regional Attractiveness in the New Global Environment» er det studert 15-casestudier fra regioner i fem land i EU. Her fremheves viktigheten av regioners attraktivitet og konkurranseevne i en global sammenheng, og case-studiene har noen klare funn og anbefalinger på økonomiske, sosiale og miljømessige suksesskriterier. 

For å styrke konkurranseevnen og oppnå målet om 1000 nye arbeidsplasser innen 2032 må vi skape et næringsliv som er robust og tilpasningsdyktig. Vi må tiltrekke oss investeringer og støtte gründere som vil satse og bedrifter i vekst. 

Ved å fokusere på innovasjon og teknologi, kan vi skape nye muligheter og jobber som appellerer til unge folk. Vi må investere i etterutdanning og kompetanseutvikling for å møte fremtidens behov. Dette er ikke bare viktig for å beholde eksisterende arbeidsplasser, men også for å tiltrekke oss nye bedrifter og industri.  

Malm industripark visualisering
En visualisering av Malm industripark i fremtiden. Industriparken er allerede nå en av landets mest spennende sirkulære industrisymbioser. Foto/visualisering: Camerat

Kultur og helse

Et rikt kulturliv er ikke bare viktig for trivsel og livskvalitet; det er også en kritisk faktor for økonomisk vekst. Kulturtilbud tiltrekker seg mennesker, og skaper et dynamisk samfunn. Dette er spesielt viktig for å tiltrekke og beholde unge voksne i regionen. Vi må derfor investere i og fremme vårt lokale kulturliv, fra kunst og musikk til mat og festivaler.

Dette bidrar til høy livskvalitet for våre innbyggere, men for å være et godt sted å etablere seg og bo, må vi ha gode offentlige tjenester, et godt helse- og utdanningstilbud, og rekreasjonsmuligheter. 

Rismelen Steinkjer
Et rikt kulturliv er ikke bare viktig for trivsel og livskvalitet; det er også en kritisk faktor for økonomisk vekst. Den nye parken i Rismelen i Steinkjer sentrum brukes av store og små hele året. Kulturtilbud tiltrekker seg mennesker, og skaper et dynamisk samfunn. Foto: Steinkjerprofilen

Destinasjonsbygging

Urørt natur, naturlig lys og ren luft er noe av det som trekker turister til Norge. Dette har Steinkjer rikelig av. Dette må beskyttes og utnyttes på en bærekraftig måte for å gjøre Steinkjer attraktiv, både som destinasjon, men også som et sted å etablere seg nær natur.

Tiltrekke og beholde talent

Oftenåsen i Steinkjer. Verdens største hagestol foto Espen Andre Våde
Sammen skal vi tenke stort. Bildet er fra verdens største hagestol på Oftenåsen i Steinkjer. Foto: Espen André Våde

Vi må utvikle strategier for å tiltrekke oss nøkkelkompetanse, fagfolk og talenter, for eksempel gjennom et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og et mer inkluderende samfunn og arbeidsliv. 

Famille kafé Steinkjer
Famille kafé i Steinkjer er en av flere serveringssteder i byen. Vi må utvikle strategier for å tiltrekke oss nøkkelkompetanse, fagfolk og talenter, for eksempel gjennom et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og et mer inkluderende samfunn og arbeidsliv.

Areal og bolig

Vi må utvikle rimelige og attraktive boligområder, og effektiv bruk av areal for å møte behovene til både innbyggere og bedrifter. 

Multi-nivå samarbeid

Vi trenger effektiv koordinering og samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer, slik at vi har gode utviklingsplaner. Dette inkluderer partnerskap mellom offentlig og privat sektor, utdanningsinstitusjoner, og lokalsamfunnet. 

Hvordan skal vi klare alt dette?

Vi vil ha handling og samarbeid, for vi klarer ikke dette på hver vår kant. 

Vi skal skape fremtids-Steinkjer sammen. Vi har nå en gylden mulighet til å forme Steinkjer til en region som ikke bare overlever, men blomstrer. 

Velkommen til kickoff!

Prosjektleder Gunn Tangstad for Temaplan næring i Steinkjer Næringsselskap.

Gunn Tangstad

Seniorrådgiver