Store ambisjoner for grønt industriløft i Trøndelag

13. juni 2024

Jacob B. Almlid og Lillian Strand foto Ida vals
Lillian Strand leder Grønt industriløft i Trøndelag. Her sammen med seniorrådgiver Jacob B. Almlid i Steinkjer Næringsselskap. Foto Ida Valsø

Store deler Trøndelags industrinæring har samlet seg i et nytt nettverk for grønn omstilling. 

– Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Målet er å lage en Trøndelagsportefølge, som viser hvordan vi skal nå de nasjonale målene med å kutte utslipp og gjennomføre grønn omstilling, sier leder Lillian Strand for Grønt industriløft i Trøndelag fylkeskommune. 

Trøndelag skal rigge seg for å bidra til de nasjonale målene om å kutte utslipp med 55 %, øke eksport utenom olje og gass med 50 %, og skape 300 000 nye jobber innen 2030.

– Det nye nettverket inviterer lederne fra etablerte og planlagte miljø til samling hos Thamsklyngen på Orkanger. Thamsklyngen har jobbet med å utvikle grønn sirkulær industri i flere år, og har mye god erfaring å dele, sier Strand.

På besøk kommer også Eyde-klyngen – en norsk klynge for de største prosessindustribedriftene i landet. I tillegg kommer naboer fra Møre og Romsdal fylkeskommune for å dele erfaringer om hvordan de jobber med sitt grønne industriløft.

Kraftsituasjonen sentral

– Det er flere industrimiljø som har planer om å slippe ut mindre, men da trenger de kraft. Det er også stort fokus på å bygge nytt og fornybart, men vi må også se på hvordan vi forvalter ressursene vi har bedre. Vi kan ikke bygge oss ut av problemene. Vi må jobbe smartere, sier Strand, som har planer om å lansere Trøndelagsportefølgen på Trøndelagsmøtet 2025.

Malm Industripark

Industrielle symbioser handler om samspill på tvers av verdikjeder, og at aktører som ligger i nærheten av hverandre samarbeider og utveksler råvarer. For eksempel kan en bedrifts avfall bli en ressurs for en annen. Dette kjernen bak den nye utviklingen på Malm Industripark. Seniorrådgiver Jacob. B. Almlid i Steinkjer Næringsselskap delte erfaringer fra arbeidet med å utvikle den sirkulære industrisymbiosen ved Malm Industripark i det nye nettverket. 

– Jeg skal fokusere på hvordan vi går fra å se på klimautfordringene som en trussel, til at de byr på flere muligheter. Ved Malm Industripark har vi helt konkrete strategiske mål vi jobber etter mot 2029, med aktørene som allerede er etablert, og nye som kommer. Dette arbeidet vil gi et betydelig grunnlag for direkte og indirekte matproduksjon, oppskalering av biogassproduksjon, produksjon av grønn CO2, biogjødsel, og solide kutt i klimagassutslipp, sier Almlid.

Malm Industripark
Industriell symbiose ved Malm Industripark, der virksomhetene skaper ny verdi av hverandres avfall.
Visualisering av Malm Industripark
Visualisering av Malm Industripark

Grønt industriløft Trøndelag

  • Et prosjekt med mål om å gi bedre gjennomførings- og omstillingsevne i og rundt industrien i Trøndelag.
  • Fokus både på etablert industri og nye grønne verdikjeder
  • Bistår i nettverksbygging for videreutvikling av samarbeid med industrielle symbioser
  • Samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge Trøndelag, Siva og Forskningsrådet. Finansiert av Trøndelag fylkeskommune.