Innspill fra deltagere på kickoff temaplan næring

23. februar 2024

Kickoff Temaplan Næring Steinkjer
Fra venstre varaordfører Christine Agdestein, seniorrådgiver Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap, Elin Agdestein fra Høyre og prosjektleder Gunn Tangstad for Temaplan næring.

Under kickoff for temaplan næring 15. mars ga vi alle deltagerne mulighet til å komme med innspill på hva de mente var viktig. Alle kunne skrive lapper under følgende overskrifter:

 • Hvordan tiltrekker vi oss talenter
 • Hvordan tiltrekker vi oss investorer og investeringer?
 • Hvordan skaper vi 1000 nye arbeidsplasser innen 2032
 • Hvordan utvikler vi et rikt kulturliv?
 • Hva kan du bidra med for at vi skal lykkes med målene våre?
 • Hva trenger du for å bidra med at vi lykkes?
 • Hva må til for å skape et godt samfunn for oss som bor her?

Vi har gått gjennom svarene og publiserer de her. Hvis du har flere innspill, ta gjerne kontakt med oss.

Hvordan tiltrekker vi oss talenter

 • Fra i dag av, bruk filmen ved rekruttering, i alle bedrifter
 • Fra 600 – 6000 studenter
 • Utlys alle jobber så de blir synlige
 • Synliggjøre:
  • Mangfold
  • Stolte innbyggere
  • Gode fremtidsfortellinger
  • Vise jobbhåp
 • Utdanning i praktisk plantefag i regionen
 • Mære vgs trenger ansatte
 • Flere kulturarragement
 • Følg opp studentene som flytter ut og fortell jevnlig hvilke muligheter som er og kommer
 • Grønn og blå innovasjonslinje på Steinkjer vgs i samarbeid med universitet og næring
 • Ungt Entreprenørskap
 • Få hjem 20-30 åringer som er fra Steinkjer
 • Støtte våre nye landsmenn som har kompetanse til arbeid eller entreprenørskap, gi dem en sjanse
 • Mere oppdrag/Engasjement for studenter samtidig med studiene, dette skaper nettverk og får de til å bli etter endt utdanning
 • Vise hva vi har å tilby utenfor arbeidslivet
 • Utlys ALLE stillinger
 • Ha et attraktivt og godt kommunikasjons-, introduksjonsprogram for tilflyttere (inkl. hele familien)
  • Jobb for 2
  • Intro til frivilligheten
 • Dersom det fremdeles er sånn at 70% av alle stillinger på Innherred aldri blir utlyst, så kan det være et godt tiltak å gjøre det.  Dette vil synliggjøre arbeidsmulighetene i Steinkjer, både for de som bor her og de som vi ønsker skal flytte hit.
 • Være attraktiv for barnefamilier – fører til hjemflytting
 • Fokuser på mulighetene i folk – på de som står utenfor.
 • Fokuser på det positive i folk
 • Ta vare på interns / studenter som allerede er her, dette forhindrer at talenter forsvinner
 • Bijobber til studenter i bedriftene
 • Sommerjobb til studentene

Hvordan tiltrekker vi oss investorer og investeringer?

 • Arrangement som viser kompetansen her f.eks. gjøre mer utav AgriTech Nordic
 • Å kartlegge, definere og beskrive konkrete og målbare bærekraft- og samfunnsetiske mål, stille de til nye aktører
 • Vise den kompetansen som er her
 • Markedsføring
 • Ved å fortelle historiene om at vi lykkes
 • Lokale investorer må be hit sine kontakter
 • Avkastningsmål
 • Mer-verdier i lokalsamfunn
 • Midler til markedsføring over BIO??
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole

Hvordan skaper vi 1000 nye arbeidsplasser innen 2032

 • Inkludere utenforskapet og se til uføre
 • Jobbhåp!  «Installasjon» som flyttes fra arrangement til arrangement.  Vise frem ledige jobber på Innherred på skjerm.  Må også vise fram hva som finnes av kultur og fritidsarrangement.
 • Mere næringsareal, raskere!!
 • Lag en mykere overgang til arbeidslivet fra utdanning
 • Satse på Innovasjon og kreativitet på videregående
 • Innovasjonscamper
 • Satse på kreative næringer og teknologi
 • Etablere proteinfabrikk (biller/gress og larver)
 • God logistikk
 • Langsiktige satsinger
 • Bygge nye møteplasser på tvers av etableringsstruktur
 • Systematisk arbeide med attraktivitet på:
  • Næring
  • Kultur
  • Idrett
  • Frivillighet
 • Storytelling og oversikt
 • Til arbeidsgivere: Vær mere åpen for å tilrettelegge for potensielle arbeidstakere som har falt utenfor arbeidslivet og trenger støtte for å komme tilbake

Hvordan utvikler vi et rikt kulturliv?

 • Reklamere godt for alt som skjer – DET ER SÅ BRA!!!
 • SFK opp i 2dre divisjon 😊
 • Bedre synlighet av nåværende kulturtilbud
 • Støtte de satsingene Vårt Hjem vil komme i gang med mot barn og kultur
 • Store aktører må bidra mer
 • Bedre uteliv
 • Satse på kreative næringer
 • Ta vare på grasrota
 • Inkludering- også av andre kulturer
 • Satse på kulturskole
  • God kapasitet
  • Spiselig prisnivå
 • Bedre uteliv
  • Flere alternativer for de mellom 18-25
 • Forutsigbarhet i forhold til festivaler og arrangement
 • Kultur skaper store verdier!!!

Hva kan du bidra med for at vi skal lykkes med målene våre?

 • Få frem mulighetene som er her for studenter
 • Skape en god FOU- og testarena på Mære
 • Samarbeid på tvers av sektorer
 • Sette mål som er tydelige og målbare.
 • Fokus på RESULTATER!
 • Viktig å ta vare på de som allerede er her:
  • Studenter
 • Finne gode løsninger sammen for å rekruttere fra utenforskapet (Vidu)
 • Plattform for unge
  • Ung Arena
  • Samarbeid
 • Organisere frivilligheten til beste for
  • Eldre
  • Innvandrere

Hva trenger du for å bidra med at vi lykkes?

 • 4 felts E6 – raskere pendling til Værnes
 • Mere forskning – utnytte virkemidler fra staten
 • Attraktive arbeidsplasser
 • Vidu har arbeidskraften, bruk oss!!!
 • Utviklingsmuligheter – jobb og privat
 • Infrastruktur:
  • Gang og sykkelvei
  • Tog
  • Buss Taxi
 • Bedre kollektivtransport i byen / billigere kollektivtilbud
  • Busser med gode ruter og regelmessige avganger
 • Møteplasser
 • Ta vare på de som bor og lever her
 • Vi må bli flinkere til å støtte lokalebedrifter «drikk lokalt»
 • Ned med renter på næringseiendom

Hva må til for å skape et godt samfunn for oss som bor her?

 • Bort med janteloven
 • Satse på entreprenørskap
 • God synliggjøring av tilbud som eksisterer
 • Ufarliggjøring av sosiale arenaer
 • Samskaping mellom privat-, offentlig og frivillighet
 • Aktivere og synliggjøre frivillige organisasjoner
 • Bedre integrering av flyktninger
 • Gode skoletilbud / bedre resultater i skolen / skoletilbud på videregående
 • Bedre ungdomstilbud
 • Satse på frivillig kulturliv
 • Bedre  Inkludering / utenforskap / vi trenger alle
 • Positive holdninger til å lykkes
 • Åpen dialog
 • Innbyggerinvolvering – OFTE!
 • Samskaping
 • Inkludering innen idrett, kultur og næring