Mange aktører ønsker å se på utviklingen av en hel bydel

27. juni 2024

Jacob Almlid presenterte en av gruppene sine svar på gruppeoppgavene.
Jacob Almlid presenterte en av gruppene sine svar på gruppeoppgavene.

Mandag 24. juni ble det arrangert oppstartsmøte for en mulig forstudie knyttet til havneområdet i Steinkjer. Trondheim Havn var initiativtaker, og over 25 personer deltok på et arbeidsmøte.

Erlend Rotmo Slapgård i Trondheim Havn ønsket velkommen til møte, og presenterte Norconsult som prosessholder og bidragsyter i det videre arbeidet med prosjektet og en framtidig reguleringsplan.

Slapgård presenterte også bakgrunnen for at de inviterte til møte. Han viste til at Trondheim Havn har kommet fram til at man skal sanere et lagerbygg på bryggekanten, og at man har avdekket behov og muligheter for å tenke annerledes på området etter samtaler med noen av naboene.

Etter en dialog med Steinkjer Næringsselskap ble det konkludert med å invitere bredt, både blant tomteeiere, næringsdrivende og Steinkjer kommune. Steinkjer Næringsforening deltok også på møte.

Trondheim Havn har også blitt koblet med NTE som har et stort utviklingsprosjekt på sin eiendom, der de blant annet ønsker å bygge nytt hovedkontor. Det er derfor et stort område man så på i fellesskap, når man diskuterte behovene for de neste 70 årene.

– Vi opplever svært stort engasjement for dette iniativet, og det setter vi pris på, sier Erlend Rotmo Slapgård i Trondheim Havn.

Erlend Rotmo Slapgård (i blå skjorte) presenterte en av gruppene sine svar på oppgavene i arbeidsmøte.

Stort engasjement – Bra med bred involvering tidlig

Det jobbes nå aktivt med temaplan næring i Steinkjer, og det er for tiden mange gode utviklingsprosjekter på gang.

– Når to store initiativ kommer opp samtidig fra NTE og Trondheim Havn, er det veldig bra at det blir opprettet dialog, og at vi får en bred involveringsprosess tidlig med mange næringsaktører, sier Alexander Støvik Kjølstad i Steinkjer Næringsselskap.

Underveis i møte innså flere at man kunne gjøre både kortsiktige og langsiktige justeringer hos seg selv, og ikke minst samarbeide med andre for å utvikle seg videre.

Kjølstad mener det var veldig positivt å delta på et slikt stormøte, og at mange ga uttrykk for at man satte pris på å bli involvert tidlig.

På slutten av møte presenterte Trondheim Havn at man ønsker å fortsette arbeidet med en skisseplan utover høsten før man starter å utarbeide en reguleringsplan for hele området knyttet til Steinkjer havneområde. Her ble interesserte bedt om å melde hvordan man ønsker å bidra og bli orientert.