Høy svarprosent og klar tale fra folk i Malm og Follafoss

31. mai 2024

Bodil Vekseth og Karl Christian Aag
Bodil Vekseth og Karl Christian Aag presenterte spørreundersøkelsen i Vekst i vest.

Næringsutvikling, variert arbeidsmarked og utvikling av boliger og tomter betyr mye for folk i Malm og Follafoss. Tilgang på offentlige servicetilbud og bompengenivå veier også tungt når valget om bosted og arbeidssted skal tas. 

Dette viser spørreundersøkelsen som ble sendt ut til de som bor og jobber i Malm og Follafoss. Omtrent 800 mennesker har levert svar. Prosjektleder Bodil Vekseth, Steinkjer næringsselskap, er veldig glad for det store engasjementet lokalsamfunnet har vist.

Les saken i Steinkjer24: Slik skal de skape vekst – nå har folket talt

Autoklubb Malm. Foto Kjell Rune Langseth
Det er mange engasjerte mennesker som får ting til å skjer i Malm. Bildet er fra Autoklubben i Malm. Et nytt tiltak for ungdom som bor i Malm, Follafoss og Beitstad. Foto Kjell Rune Langseth

Høy svarprosent

– Hele poenget med dette er å få svar på hvordan de som bor og jobber i vest synes det er, og hva som er viktig for økt tilflytting til Malm og Follafoss. Resultatene av kartlegginga gir oss kunnskap som vi trenger for å jobbe videre med mål om treffsikre tiltak. Derfor er jeg glad for at så mange har deltatt og gitt oss kunnskap vi aldri før har hatt, sier prosjektleder Bodil Vekseth.

Snart blir det stormøte i hvor lokalsamfunnet og bedriftene får presentert funnene. 

Her kan du lese mer om satsingen Vekst i vest.

– Det er tydelig at folk i Malm og Follafoss er opptatt av lokalsamfunnet sitt, og en høy svarprosent har gitt oss verdifull informasjon. Det er nå det begynner. Vi ønsker at alle som vil tar del i arbeidet videre for å gjøre vest enda bedre. Nå skal vi prioritere tiltak med utgangspunkt i de innspillene som har kommet. 

Mye positivt
Resultatene i spørreundersøkelsen viser at det er mye positivt som sies om livet i vest. Spesielt ser vi at nærhet til naturen, attraktive arbeidsplasser og det varme lokalsamfunnet trekkes fram som positivt.

Les saken: Autoklubben i Malm blir et sted å være for ungdom

– Stort sett sier folk at de trives med å bo, leve og jobbe i vest. Tidligere trodde vi at dette var tilfelle. Nå vet vi. Det er verdifullt. Det er folket, lokalsamfunnet og næringslivet som utgjør Follafoss og Malm, og nå har folket talt, sier leder i styringsgruppa for Vekst i vest, Karl Christian Aag.

Innbyggerne og arbeidstakerne i vest sine svar viser at det fortsatt må være fokus på næringsutvikling med et variert arbeidsmarked slik at det er jobb for to. 

– Utvikling av attraktive boliger og tomter er nødvendig. Kollektivtrafikk og nivå på bompenger må forbedres. En skolestruktur som tilfredsstiller innbyggernes behov, samt tilgang til offentlige tjenester og matvarebutikker, er essensielt. Friluftsliv er viktig, og det må fortsatt settes fokus på trivselstiltak og fritidsaktiviteter. Dette tar vi med oss videre, avslutter Aag.

Les saken i MN24: Har satt seg hårete mål om arbeidsplasser og folkevekst. – Vi tror vi kan klare dette!

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet Vekst i vest? Ta kontakt.

Bodil Vekseth

Seniorrådgiver