Historisk signering for blågrønn industri under Framtidsfredag i Steinkjer

Historisk signering i Steinkjer under Framtidsfredag.

Avtalen Malm Biogass, SalMar Settefisk og 46 trønderske gårdbrukere signerte på InnoCamp under Framtidsfredag i Steinkjer, reduserer klimagassutslippene med 30.000 tonn CO2e årlig. Nå blir skit fra settefisk og kyr til biodrivstoff for skip og tungtransport. Klimakuttet tilsvarer om lag 20 prosent av de totale klimagassutslippene i Steinkjer, kommunen hvor både SalMars aktuelle settefiskanlegg og…

Les mer

Store ambisjoner for grønt industriløft i Trøndelag

Jacob B. Almlid og Lillian Strand foto Ida vals

Store deler Trøndelags industrinæring har samlet seg i et nytt nettverk for grønn omstilling.  – Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Målet er å lage en Trøndelagsportefølge, som viser hvordan vi skal nå de nasjonale målene med å kutte utslipp og gjennomføre grønn omstilling, sier leder Lillian Strand for Grønt…

Les mer

Høy svarprosent og klar tale fra folk i Malm og Follafoss

Bodil Vekseth og Karl Christian Aag

Næringsutvikling, variert arbeidsmarked og utvikling av boliger og tomter betyr mye for folk i Malm og Follafoss. Tilgang på offentlige servicetilbud og bompengenivå veier også tungt når valget om bosted og arbeidssted skal tas.  Dette viser spørreundersøkelsen som ble sendt ut til de som bor og jobber i Malm og Follafoss. Omtrent 800 mennesker har…

Les mer

Velkommen til kickoff Vekst i Vest i Beitstad

Beitstad

  Beitstad Frivilligsentral og Steinkjer Næringsselskap ønsker å samle gode krefter i Beitstad til et møte på Jadarheim torsdag 30. mai kl. 19.00. Målet er å skape vekst i vestdelen av kommunen, bidra til økt rekruttering, fokusere på økt tilflytting og å leve, bo og jobbe i vest.  Vi ønsker at ledere i frivillighet, næringsliv…

Les mer