Store ambisjoner for grønt industriløft i Trøndelag

Jacob B. Almlid og Lillian Strand foto Ida vals

Store deler Trøndelags industrinæring har samlet seg i et nytt nettverk for grønn omstilling.  – Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Målet er å lage en Trøndelagsportefølge, som viser hvordan vi skal nå de nasjonale målene med å kutte utslipp og gjennomføre grønn omstilling, sier leder Lillian Strand for Grønt…

Les mer

Velkommen til kickoff Vekst i Vest i Beitstad

Beitstad

  Beitstad Frivilligsentral og Steinkjer Næringsselskap ønsker å samle gode krefter i Beitstad til et møte på Jadarheim torsdag 30. mai kl. 19.00. Målet er å skape vekst i vestdelen av kommunen, bidra til økt rekruttering, fokusere på økt tilflytting og å leve, bo og jobbe i vest.  Vi ønsker at ledere i frivillighet, næringsliv…

Les mer