Jacob Almlid fortsetter til 2025

15. mars 2024

Seniorrådgiver Jakob Brekken Almlid Steinkjer Næringsselskap foto Silje Øksnes Kolaas 2

Jacob Almlid er en viktig del av teamet i Steinkjer Næringsselskap, og nå er det avklart at han fortsetter i jobben til sommeren 2025.

– Siden det har vært et oppslag i media tidligere om at Jacob i utgangspunktet tenkte å pensjonere seg i løpet av 2024, er det greit å informere om at vi nå har fått avklart at han fortsetter til sommeren 2025, forteller styreleder i Steinkjer Næringsselskap, Alexander Kjølstad.

– Jacob er involvert i mange store utviklingsprosjekter, og vi er veldig fornøyd med at han blir med lengre enn han i utgangspunktet hadde planlagt, fortsetter han.

Jacob vil fortsatt ha kontoradresse i Malm, med direkte utsikt til all utviklingen som skjer i Malm Industripark. Her tar han gjerne i mot besøk.

– Alle som vil er velkommen innom på kaffe, og jeg er selvfølgelig tilgjengelig for alle næringsaktører i Steinkjer, og de som ønsker å etablere seg i kommunen.

Overgangsfase med ny daglig leder

I august starter John Hegdal som ny daglig leder i Steinkjer Næringsselskap. Det oppleves som positivt for alle parter at man nå får en god overgangsperiode.

– At Jacob kan jobbe sammen med John i ett år er veldig positivt, og sikrer at vi får John kan komme raskere inn og bidra på arbeidsoppgavene som Jacob har ansvaret for i dag, forklarer Kjølstad.

Almlid er også fornøyd med å ha avklart at han fortsetter. Han innrømmer at det er veldig mye spennende som skjer i næringslivet akkurat nå. Blant annet jobben mot å utvikle oss mot lavutslippssamfunnet finner Jacob ekstra motiverende.

– Vi har blant annet næringsaktører i Steinkjer som jobber med et prosjekt som kan bidra til å redusere klimagassutslippet i kommunen med ca. 20 prosent, forklarer han.

Steinkjer kommune sin satsing på temaplan næring, med mål om 1000 flere sysselsatte innen utgangen av 2032, beskrives også som avgjørende for at man har kommet fram til en løsning der Almlid fortsetter lengre i jobben.

Her kan du se film fra kickoff for temaplan næring 15. februar 2024: