Vekst i vest er i gang

27. februar 2024

Karl Christian Aag fra Salmar
Karl Christian Aag fra Salmar

Vi markerte kick-off for prosjektet med et møte på Malm Hotell mandag 26.02. Du kan lese en sak om dette i Steinkjer-Avisa.

Det ble orientert om prosjektet og spørreundersøkelsen som skal gjennomføres for å innhente kunnskapsgrunnlag for prioritering av mest mulig treffsikre tiltak.

Her er noen bilder fra arrangementet: