Vi søker daglig leder

19. desember 2023

Dronebilde av Steinkjer - Foto: Atilla Haugen
Dronebilde av Steinkjer - Foto: Atilla Haugen

Vi søker en person som brenner for næringsutvikling og det å skape en attraktiv kommune også i årene som kommer. Motivasjon, engasjement og god relasjonskompetanse vil være viktig i denne rollen. Videre søker vi noen med bred erfaring fra næringslivet, som forstår både muligheter og utfordringer rundt det å skape ny vekst.

Stillingsfristen for stillingen var 15. januar 2024.

Ansettelsesutvalget består av:

  • Astrid Svarva (nestleder styret Steinkjer Næringsselskap)
  • Trygve Kvernland (styremedlem Steinkjer Næringsselskap)
  • Kjersti Kinderås (styremedlem Steinkjer Næringsselskap)
  • Gunn Tangstad (ansatt, Steinkjer Næringsselskap)

Samarbeidsavtale med T:Lab

Bodil Veksth, daglig leder i SNS gjennom 15 år, signaliserte i 2023 at hun ønsket seg over i en ny rolle i selskapet. Samtidig har styret arbeidet med å se på ulike modeller for samhandling med innovasjonsselskapet T:Lab, som er samlokalisert med SNS på InnoCamp. I denne perioden har Håvard Belbo (daglig leder i T:Lab) vært konstituert som daglig leder. Styrene i Steinkjer Næringsselskap og T:Lab har kommet fram til at man velger å gå for en samarbeidsavtale mellom selskapene som skal bistå til at flere bedrifter utvikler seg og bidrar til flere arbeidsplasser i Steinkjer.

Alexander Støvik Kjølstad konstituert som daglig leder

Alexander Støvik Kjølstad er konstituert daglig leder i SNS

Alexander Støvik Kjølstad er styreleder og konstituert daglig leder

Som en del av prosessen knyttet til samhandlingen med T:Lab, har styret i SNS også vurdert framtidig ledelse av Steinkjer Næringsselskap. Her har man konkludert med at man ønsker å ansette ny daglig leder i 100% stilling. Dette ble spesielt viktig etter at SNS signerte to avtale med Steinkjer kommune i november om prosjektledelse på temaplan næring og vekst i vest.

Som et ledd i beslutningen om å lyse ut stillingen som daglig leder, har styret i Steinkjer Næringsselskap kommet fram til at man ønsker at styreleder konstitueres som daglig leder inntil ny daglig leder er på plass. Alexander Støvik Kjølstad har takket ja til denne forespørselen.

Styret i SNS takker for jobben som Bodil Vekseth har gjort som daglig leder i 15 år, og som Håvard Belbo har gjort som konstituert daglig leder høsten 2023, og ser fram til videre samarbeid.