NærUng

NærUng er en arbeidsmetode som setter fokus på å ta ungdom i mellom 13 og 26 år med ideer og pågangsmot på alvor, og gi dem samme muligheter som de voksne.

Play Video

For unge med ideer og pågangsmot

Informasjon

Fra 3.april 2017 er NærUng arbeidsmetoden implementert i veiledningsmetodikken til Steinkjer Næringsselskap AS.

NærUng er en arbeidsmetode som setter fokus på å ta ungdom i mellom 13 og 26 år med ideer og pågangsmot på alvor, og gi dem samme muligheter som de voksne.

Gjennom NærUng-arbeidet blir det også lagt vekt på å gi de unge i kommunen god kjennskap til lokalt næringsliv, og på den måten synliggjøre arbeidsmulighetene de har rundt seg.

Samtidig får de innblikk i hvem som finnes i det lokale næringsapparatet i kommunen, og hva de kan få hjelp med der.

Det er viktig at unge føler at de blir sett og tatt på alvor

Unge ser verden på en litt annen måte, og har andre behov enn voksne som ofte vet litt mer om hvordan prosessen fra idé til handling går.

NærUng gir kommunen verktøy til å oppdage og følge opp de unge talentene som finnes hos dem. Ungdommene blir sett, får hjelp, og enda et positivt inntrykk av kommunen de kommer fra.

I tillegg blir de kjent med næringslivet som finnes, og får kanskje opp øynene for at det er både interessante jobber for dem, og muligheter for et godt liv der de kommer fra.
Dette tror vi kan være med på å gi unge en sterkere tilknytning til sin kommune, og at det på sikt kan føre til at flere av dem ønsker å bosette seg der når de ser seg om etter et sted å slå seg ned.

Starte eget?

Ønsker du å starte egen bedrift? Usikker på hvordan du går frem? Her har vi samlet en rekke nyttige linker som kan være greie å ha!

Eiere

Samarbeidspartnere

Kontaktperson

Gunn Tangstad

Seniorrådgiver