Historisk signering for blågrønn industri under Framtidsfredag i Steinkjer

Historisk signering i Steinkjer under Framtidsfredag.

Avtalen Malm Biogass, SalMar Settefisk og 46 trønderske gårdbrukere signerte på InnoCamp under Framtidsfredag i Steinkjer, reduserer klimagassutslippene med 30.000 tonn CO2e årlig. Nå blir skit fra settefisk og kyr til biodrivstoff for skip og tungtransport. Klimakuttet tilsvarer om lag 20 prosent av de totale klimagassutslippene i Steinkjer, kommunen hvor både SalMars aktuelle settefiskanlegg og…

Les mer

Store ambisjoner for grønt industriløft i Trøndelag

Jacob B. Almlid og Lillian Strand foto Ida vals

Store deler Trøndelags industrinæring har samlet seg i et nytt nettverk for grønn omstilling.  – Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Målet er å lage en Trøndelagsportefølge, som viser hvordan vi skal nå de nasjonale målene med å kutte utslipp og gjennomføre grønn omstilling, sier leder Lillian Strand for Grønt…

Les mer