SNS får prosjektledelse på vekst i vest

21. november 2023

default-news-img

Steinkjer Næringsselskap har formelt signert avtale med Steinkjer kommune om prosjektledelse på prosjektet “vekst i vest” 21. november 2023.

Dette er et viktig prosjekt som skal ta tak i mulighetene knyttet til rekruttering, attraktive boligtomter, og levende lokalsamfunn med idrett og kultur i fokus. Det er bedriftene i Follafoss som har tatt initativet til prosjektet og i ettertid er det utvidet til også å inkludere Malmsamfunnet.

Steinkjer Næringsselskap ser fram til å lede prosjektet, som er finansiert av Steinkjer kommune over 3 år.