SNS får prosjektledelse på Temaplan Næring

22. november 2023

default-news-img

Steinkjer Næringsselskap har formelt signert avtale med Steinkjer kommune om prosjektledelse på temaplan næring 21. november 2023.

Dette er et viktig prosjekt for Steinkjer, og har et hårete mål om 1000 flere sysselsatte i privat sektor innen utgangen av 2032.