Styret

Styret i Steinkjer Næringsselskap er sammensatt av dyktige representanter fra i næringslivet.

pexels-rodnae-productions-7889175

Hege Lindstrøm er styreleder. Hun er daglig leder i Inn På Tunet Norge

Alexander Støvik Kjølstad er nesteleder. Han er til daglig leder i Smart Norway og har styreverv i en rekke selskaper

Stein Arild Lyng er daglig leder i en rette eiendomsselskap og har mange styreverv i næringslivet i Steinkjer

Odd Morten Aalberg er daglig leder i MM Follacell AS

Astrid Svarva er konserndirektør teknologi og digitalisering i NTE

Vararepresentanter til styret er

Odd Eirik Grøttheim  Administrerende direktør i NTE Telekom

Gunn Elisabeth Guldahl prosessdriver leder- og organisasjonsutvikling NTE Holding

 

Finner ingen styremedlemmer