InnTre Energi styrker satsingen på fjernvarme – bygger nytt fyringsanlegg i Verdal

05. juni 2024

Sverre Luktvasslimo ved InnTre Kjeldstad
Sverre Luktvasslimo ved InnTre Kjeldstad

Et nytt fyringsanlegg er på vei opp i Verdal, og nesten 1300 meter fjernvarmerør graves ned på Ørin for å utvide og kunne tilby mer energi til Aker Solution. Kostnadsrammen for nysatsningen er satt til cirka 65 millioner kroner, og anlegget skal være klart til å levere kraft fra midten av januar i 2025.

– Vi graver i retning mot Aker Solution akkurat nå. Det er generelt en noe utfordrende energisituasjon ved industriområdet på Ørin, og vi er glade for å kunne bidra med vår del for å kunne løse noen av spørsmålene knyttet til energi. Aker Solution bygger en stor fabrikk på Ørin, og med tilgang på mer fjernvarme, vil med dette kunne frigjøre elektrisk kraft til der dette har best nytte, sier prosjektleder for det nye fyranlegget og Virkesjef ved InnTre Kjeldstad Sverre Luktvasslimo.

InnTre Kjeldstad, sagbruksvirksomheten i Inntre Holding, er ett av Norges største sagbrukskonsern. InnTre Kjeldstad har produksjon i Steinkjer, Verdal, Levanger, Selbu, Støren. Alle sagbrukene har egne fyrkjeler til varmeproduksjon for tørking av trelast, mens Steinkjer og Verdal har utvidet produksjonskapasiteten for levering også til eksterne kunder. Konsernet styres og driftes fra Steinkjer. Store deler av Steinkjer sentrum får varme fra fyringsanlegget ved InnTre. 

Bruker bark, tørrflis og briketter

Inntre Holding AS har totalt 46 tilkoblede kunder på fjernvarme i Steinkjer og 16 i Verdal. Samlet produksjon i 2023 i Steinkjer er 47 Gwh og Verdal 46 Gwh. 

Les saken: Her kan det komme en fabrikkpipe til

InnTre Energi Verdal
Her bygger InnTre Energi Verdal nytt fyringsanlegg for å bidra med energi til Aker Solutions

Inntre Energi Holding er en del av sagbrukskonsernet InnTre Holding AS.  Selskapet har to datterselskap, henholdsvis i Steinkjer og i Verdal som driver med produksjon av varmeenergi ved forbrenning av restene etter sagbruksvirksomheten i Inntre Kjeldstad.

Eksempel på rent fyringsråstoff er bark, tørrflis og briketter trykket av høvelspon. Noe av varmeenergien går til tørking av egenprodusert trelast, mens en hel del energi selges eksternt i form av varmt vann i nedgravde fjernvarmerør både i Verdal og i Steinkjer. Skillet mellom leverandør og kunde skjer i en varmeveksler, der energi hos kunde som oftest nyttes til oppvarming, eller prosessvarme.

Sverre Luktvasslimo ved InnTre Kjeldstad
Sverre Luktvasslimo ved InnTre Kjeldstad i Steinkjer

InnTre Holding AS

Nøkkeltall

  • Ca. 350 ansatte
  • Omsetning 2022 1 072 MNOK
  • Resultat ca. 137 MNOK før skatt. 
  • Etablert i 1999. Tre gamle virksomheter som gikk sammen. Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri (1917), Trones Bruk (1913) og Innbryns Sagbruk og Høvleri AS (1937).
  • Den tredje største trevirkekonsernet i Norge etter Moelven og Bergene Holm.
  • 2010: Inntre Holding AS kjøper Kjeldstad-konsernet sammen med Maja Teknobygg AS i 2010, før de i 2015 overtar 100 prosent av konsernet.
  • InnTre Kjelstad Trelast AS fusjonert høsten 2021.
  • Har operert som felles merkevare siden 2010.

– Vi ønsker å foredle mest mulig av tømmerstokken lokalt sier Luktvasslimo. Å produsere energi fra biproduktene fra sagbruksvirksomheten, som ellers ikke kan nyttes i andre mer høgverdige produkter, oppfattes som et fornuftig innspill for å bidra med energi i nærområdene rundt sagbrukene. Frigjort CO2 fra forbrenning av sagbruksrestene inngår i kretsløpet igjen når et nytt tre reiser seg ute i skogen. Dette gjør energi fra forbrenning av biprodukter fra sagbruket til et godt miljøvalg, sier Luktvasslimo.

Fjernvarmeanlegget på InnTre Kjeldstad
Fyringsanlegget på InnTre Kjeldstad i Steinkjer